E-handlen griber om sig. Flere danske erhvervsdrivende benytter FBA – Fulfillment by Amazon, der betyder oprettelse af tysk lager ved Amazon. Vær opmærksom på tre vigtige momsaspekter:
1. Fulfillment by Amazon betyder, at varen er tættere på kunderne og hurtigt kan sendes fra et af de store tyske Amazonlagre til de 80 mio. tyske slutforbrugere. Den danske erhvervsdrivende skal registrere sit varesalg fra dette lager med et tysk momsnummer. Brexit giver momsproblemer, da England bliver til EU-tredjeland efter Brexit. Adskillige danske virksomheder, der solgte varer via Amazons lagre i Storbritannien, flytter nu varelageret til Tyskland.
2. Fjernsalg B2C fra Danmark med tysk moms er muligt.
3. HUSK: Der findes stadig momssalg til Danmark fra tysk momslager, der kræver en helt anden håndtering.
Det tyske online-momssystem er kun på tysk. Det tyske elektroniske momssystem hedder Elster og siden, man skal ind på, er kompliceret med mange rubrikker.
Det tyske momssystem kræver månedlig indberetning. Indberetningen og betalingen skal være de tyske skattemyndigheder i hænde senest den 10. i den følgende måned. Hvis indberetning/betaling kommer for sent, opstår der morarenter.
Der kan forud søges om permanent fristforlængelse på en måned. Derudover skal der afleveres en momsårsopgørelse i følgeåret – det er ukendt i det danske system.
DanTaxLegal assisterer gerne.