Gewerbesteuer er en særlig kommunal erhvervsskat på ca. 15 %. Den eksisterer kun i Tyskland og har ikke noget dansk modstykke. 
Selskaber med et fast driftssted i Tyskland skal betale denne særlige kommunale skat. Men når ledelsen for et grundejerselskab befinder sig i Danmark, begrunder erhvervsmæssig udlejning eller forpagtning af fast ejendom ikke et fast driftssted i Tyskland. Det afgørende er, at ledelsens beslutninger træffes dér, hvor medlemmerne af ledelsen mødes. Og det er ikke i Tyskland, men i Danmark. 
Et driftssted er iflg. definitionen enhver fast forretningsindretning, der er beregnet til at tjene til virksomhedens drift. Men ved ejendomsselskaber er definitionen ikke dækkende. Selve den faste udlejningsejendom har ganske vist en fast forbindelse med jordoverfladen. Men det springende punkt er, om dette tjener til ”at udøve erhvervsmæssig drift”. Alene erhvervsmæssig udlejning eller forpagtning af fast ejendom er ikke et fast driftssted i Tyskland. Som nævnt ovenstående befinder driftsstedet sig dér, hvor ledelsen træffer sine beslutninger. Det afgørende er, at ledelsen af et grundejerselskab befinder sig i Danmark.
Dette accepteres ikke automatisk af alle tyske lokale skattemyndigheder. DanTaxLegal står klar til at hjælpe, så dit tyske selskab kan undgå denne lokale skat. Det kræver dokumentation og argumentation i hvert enkelt tilfælde.