Danmark har udskudt implementeringen af EU’s direktiv fra juni 2019 om en mere detaljeret dokumentation af arbejdsvilkår i ansættelseskontrakter. Tyskland har inden for fristen indført en tilsvarende lov pr. 1. august 2022. Den nye lov om dokumentationspligt indeholder strengere regler om obligatoriske oplysninger i ansættelseskontrakter. Ikke kun nye ansættelseskontrakter, der indgås efter den 1. august, er berørt, men også alle eksisterende ansættelseskontrakter. Loven gælder også for ansættelseskontrakter med vikarer, hvis de er ansat uafbrudt i mindst fire uger og praktikanter, der betragtes som arbejdstagere i henhold til mindstelønsloven.

De oplysninger, som skal indgå i enhver ansættelseskontrakt, er bl.a. detaljerede oplysninger om arbejdsområde og arbejdsopgaver, lønsammensætningen samt arbejds- og ferie(perioder).

Desuden kræver den nye lov, at ansættelseskontrakter skal være skriftlige – dvs. på papir, selv i digitaliseringens tidsalder. Skal en arbejdstager udføre opgaver uden for Tyskland i mere end fire på hinanden følgende uger, skal dette også fastholdes i kontrakten.

Gamle kontrakter skal kun tilpasses de nye bestemmelser på anmodning fra arbejdstageren og kun inden for de frister, der er fastsat i loven.

Overtrædelse af reglerne betragtes som en forseelse og kan evt. straffes med 2.000 € bøde per overtrædelse, og derfor skal arbejdsgivere og især administrerende direktører være opmærksomme på, at de nye regler overholdes.

DanTaxLegal Steuerberatungsgesellschaft mbH og samarbejdspartneren dtl Köster Rechtsanwaltsgesellschaft mbH rådgiver og assisterer gerne dig og din virksomhed i spørgsmål om  lønafregning og arbejdsret på tværs af landegrænsen.