Stiftelse af en virksomhed i Tyskland er mere kompliceret og tager længere tid end i Danmark. Det har konsekvenser for handlingsrammer, fuldmagter og ansvarshæftelse. Sæt dig ind i tingene, inden du ”går over grænsen”!

Et tysk GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) svarer til et dansk ApS og er den mest udbredte kapitalselskabsform i Tyskland med ca. 1,2 mio. indregistrerede selskaber – med god grund: Normalt hæfter selskabets kapital over for kreditorerne og kun i særlige tilfælde hæfter den enkelte anpartshaver eller direktøren personligt. Dog kan direktøren drages til ansvar både ifm. stiftelsen, ifm. den løbende drift og ifm. likvidation/rekonstruktion/exit – internt i selskabet og over for tredjepart.

Stiftelsesfasen er delt op i flere trin, inden GmbH’et er indregistreret og reelt eksisterer. Det indebærer nogle fælder, som man bør være opmærksom på:

Så snart to eller flere personer beslutter sig for at stifte et GmbH sammen, er der tale om et ”Vorgründungsgesellschaft”, indtil stiftelsen har fundet sted hos en tysk notar. Denne forløber er ofte et GbR eller et OHG (med mundtlige aftaler). Indgås der på dette tidspunkt kontrakter, overgår disse kun til det senere GmbH, hvis det udtrykkeligt er aftalt. Er det ikke blevet aftalt, forbliver en evt. hæftelse i forløberselskabet som personlig hæftelse hos anpartshaverne. Direktøren hæfter på det tidspunkt kun personligt, hvis denne handler udover den direktørfuldmagt, der er givet. Har en direktør fx fuldmagt til at indgå et lejemål på selskabets vegne, men leaser derudover også en bil, hæfter han personligt for forpligtelserne ifm. leasingkontrakten. Fuldmagt kan gives efterfølgende, men det er fortsat nødvendigt udtrykkeligt at foretage overdragelse af kontrakten til GmbH’et.

Så snart stiftelsen har fundet sted hos notaren, gælder GmbH’et som ”GmbH in Gründung” – GmbH under stiftelse – og kan nu selvstændigt agere overfor tredjepart. Her er der tale om et ”Vorgesellschaft” – man har været hos notaren, men selskabet er ikke endegyldigt indregistreret endnu. Ifm. stiftelsen bliver det ofte fastlagt i selskabets vedtægter, hvem der skal være direktør (Geschäftsführer) i GmbH’et. Indtil den endelige indregistrering af selskabet har fundet sted i det tyske erhvervsregister (Handelsregister), må direktøren kun udøve de handlinger, der er nødvendige ifm. den formale oprettelse af selskabet, fx modtagelse af anpartskapital eller afvikling af indregistreringen. Handler direktøren uden for disse rammer på nuværende tidspunkt, eksempelvis ved indgåelse af andre forpligtelser ud over stiftelsen, kan direktøren drages personligt til ansvar.

§ 11, stk. 2, GmbH-loven siger, at den, der forpligter selskabet inden den endelige indregistrering, også hæfter personligt for opfyldelsen af forpligtelserne. Denne hæftelse ophører med indregistreringen, medmindre direktøren har overtrådt den oprindeligt givne fuldmagt. GmbH’et hæfter ikke for handlinger, der ikke var dækket af fuldmagten til direktøren.

I de tilfælde, hvor der handles ud over den givne fuldmagt, taler den tyske lovgivning om ”Handelndenhaftung” – den, der handler på selskabets vegne drages til ansvar og hæfter for handlingen.