Når en danskboende grænsegænger arbejder i Tyskland, kan han ansøge om et fribeløb for sine kørselsudgifter mellem hjem og arbejdsplads, når de overstiger 1.000,00 € / år. Det skal der ansøges om hos skattemyndighederne dér, hvor man arbejder i Tyskland. Derved skal der hver måned betales lavere lønskat.
Men her skal man være forsigtig, for er man kun begrænset skattepligtig og ansøger om dette fribeløb, bliver man dermed forpligtet til at aflevere en selvangivelse for dette år. Heri skal opgives den indkomst, der er tjent i Danmark i samme kalenderår. Disse indtægter kaldes progressionsindtægter og fører i de fleste tilfælde til tysk efterskat.
Denne efterskat kan man undgå på følgende måde: Ved kalenderårets slutning undersøger man, om aflevering af en selvangivelse fører til overskydende skat. I dette tilfælde vil man så aflevere en selvangivelse. I henhold til de tyske regler er man ikke forpligtet til at aflevere en selvangivelse.
Facit: Før en grænsegænger ansøger om fribeløb for kørsel, skal han i hvert fald undersøge, om det virkelig er en fordel for ham, eller om det er bedre at vælge at modtage udbetaling af den overskydende skat, når kalenderåret er omme.