Frem til den 31.12.2020 er det fortsat muligt at ansøge om betalingshenstand for skatter og afgifter, der allerede skulle være betalt eller forfalder til betaling senest med udgangen af året for de skatte- og afgiftsarter, som forvaltes af de enkelte delstatsministerier. Forudsætning er dokumentation af de økonomiske forhold. Ligeledes kan der ansøges om ændring og tilpasning af de fastsatte a conto betalinger af indkomst- og selskabsskat.

Ansøgningerne bør iflg. lovgivningen ikke kunne afvises med den begrundelse, at dokumentationen for økonomisk lidt skade ikke fremlægges i detaljer – og kontrol af de givne forudsætninger for henstand med betaling foretages ikke for strengt. Som regel gives der også afkald på opkrævning af morarenter.