Fra 1.1.2019 er der planlagt en ændring af den tyske indkomstskattelov, som kan ramme en del danskere – privatpersoner og virksomheder. For fremtiden skal begrænset skattepligtige betale tysk skat af salgsavancen på aktier og anparter.
Loven gælder dermed både for danske aktieselskaber og anpartsselskaber, der ejer fast ejendom i Tyskland. Ejendommen skal udgøre 50% eller mere af selskabets anlægsaktiver, og ejendommen skal være ejet af selskabet 365 dage inden salget af aktierne eller andelene.
Indtil ultimo 2018 er avancer på disse salg af aktier eller andele kun skattepligtige til Tyskland, når der er tale om ubegrænset skattepligtige. Men fra og med 01.01.19 skal også begrænset skattepligtige personer og selskaber betale tysk skat af disse salgsavancer.
P.t. er det kun et lovforslag – en del af ”Jahressteuergesetz 2018” – men lovforslaget forventes at blive vedtaget. Så hvis du overvejer at sælge dine aktier i selskaber med fast ejendom i Tyskland, bør salget gennemføres inden slutningen af 2018 for at undgå beskatning af salgsavancen i Tyskland.
Følg med på vores hjemmeside, hvor vi beretter om ”slagets gang”.