01.04.2014 – Adskillige danske firmaer spørger, om man kan udarbejde bogholderiet for det tyske datterselskab hos moderselskabet i Danmark.
Elektronisk er det ikke noget problem, men Finanzamt, skattemyndighederne i Tyskland, skal give deres tilladelse. Spørg DanTaxLegal. info@DanTaxLegal.dk