Tyske virksomheder skal som udgangspunkt bogføres fysisk i Tyskland. De nyeste regler i 2015 bestemmer, at bogføringen kan foretages elektronisk i udlandet – men kun med tilladelse fra det tyske Finanzamt
Elektronisk bogføring i Danmark af tysk virksomhed er tilladt med godkendelse af Finanzamt i Tyskland. Opbevaring af bilag skal stadigvæk foretages i Tyskland, men de må bogføres i Danmark – dog kun med tilladelse og kun, hvis programmerne til enhver tid tillader adgang efter de regler, som de tyske skattemyndigheder har opstillet.
Flere kunder spørger DanTaxLegal om de aktuelle regler for elektronisk bogføring i Tyskland. De gælder for virksomheder og tyske datterselskaber. I EU er reglerne ikke ens. Tyske virksomheder skal som udgangspunkt bogføres fysisk i Tyskland. De nyeste regler i 2015 bestemmer, at bogføringen kan foretages elektronisk i udlandet – men kun med tilladelse fra det tyske Finanzamt. Bilagene skal blive i Tyskland. EDB-systemet udenfor Tyskland skal til hver en tid give adgang til det tyske skattevæsens elektroniske kontrol. De tyske skattemyndigheder godkender kun bestemte filformater. De skal bruges, så skattemyndighederne i Tyskland kan krydstjekke bogholderiet online gennem såkaldte axiomer. Finanzamt henter virksomhedens data via opkobling over interface eller ved en spejling af harddisken. Derpå gennemføres en række ”snit” igennem virksomhedens data. De viser skattevæsenet, om bogføringen er korrekt. De automatiske ”snit” baserer bl.a. på matematiske lovmæssigheder. Her kan det lynhurtigt konstateres, om der f.eks. er sammenhæng imellem summerne i bogføringen. Samtidig sammenligninger programmerne gennemsnitstal for branchen. På baggrund af det går kontrollanterne fra Finanzamt i gang med den egentlige krydskontrol.
Opbevaringen skal derfor overholde den særlige norm fra de tyske skattemyndigheder, GoDB. Det er et cirkulære, der 1.1.2015 afløste de gamle regler i GdPdU, ”Principperne for dataacces og kontrol af digitale bilag” (”Die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen”) fra 1970erne. Nu gælder GoDB, „Principperne for bogføring i elektronisk form“ (”Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“). Desuden indføres der yderligere regler for filoverførsel (”Datenträgerüberlassung”). Formatet defineres af den XML-baserede beskrivelse og forskellige filformater, som skal overholdes. Indføringen af GoBD er meget videregående. Det indeholder også regler for indscanning af bilag for bogføringen. I øvrigt korresponderer de tyske regler med SKATs regler om bogføring udenfor Danmarks grænser, sml. bogføringslovens § 12, stk. 2 og 3.
DanTaxLegal kan kun råde vores kunder til at overholde reglerne. Finanzamt har varslet, at hvis virksomheder ikke overholder reglerne, så bliver indkomsten skønnet. Og som erfaringen viser, er det altid et skøn med tommelfingeren nedad for den skattepligtige.