I Tyskland gælder en 10 års frist for opbevaring af bogføringsbilag. 10-årsfristen for opbevaring af bilag fra 2006 og ældre udløb den 31.12.2016. Det er længere end den danske opbevaringsfrist på 6 år.
Et dansk selskab med et tysk driftssted skal overholde de tyske frister for de ting, der vedrører det tyske driftssted – altså 10 år. Måske kan det endda være fornuftigt at opbevare visse bilag længere – som f.eks. juridiske aftaler/kontrakter osv. For digitale bilag gælder de samme frister.
Bilagene skal opbevares i original i ordnet form og i sikkerhed for brand, vand og fugt. Hvis man ikke kan dokumentere forholdene med bilag, har skattemyndighederne ret til at skønne f.eks. omsætningen. Er du i tvivl om, hvad din virksomhed må smide væk, er du velkommen til at kontakte DanTaxLegal.