Siden 01.01.2019 kan man ansøge elektronisk om udstedelse af A1-attester (dokumentation for fortsat socialforsikring i den stat, der rejses/udstationeres fra). Det har ført til, at diverse EU-lande nu foretager skærpet kontrol af medarbejdere, der for en kort periode er på tjenesterejse i udlandet, da A1-attesten altid skal medbringes.
Tyske arbejdsgivere (med sæde og adresse i Tyskland – en adresse der udelukkende tjener som postadresse gælder ikke) kan med kort varsel ansøge om elektronisk udstedelse af en A1-attest hos medarbejderens respektive sygekasse.
Det kræver dog, at tjenesterejser altid kan planlægges i forvejen, og at dette meddeles lønafdelingen eller den medarbejder, der står for lønafregningen, så ansøgning kan stilles rettidigt.
Udenlandske arbejdsgivere med ansatte i Tyskland kan derimod ikke gøre brug af det elektroniske system!
Eksempel:
Et dansk selskab (fx et ApS) er arbejdsgiver og har en ansat, der er bosiddende i Tyskland.
Det danske selskab har ingen forretningsadresse i Tyskland. Den tyske medarbejder skal nu til Danmark til videreuddannelse i forbindelse med sit arbejde eller til Frankrig til et salgsfremmende arrangement, på messe eller lignende. Medarbejderen har derfor brug for dokumentation på, at han fortsat er socialforsikret i det land, han udsendes fra (her Tyskland).
I sådanne tilfælde skal der manuelt ansøges om en såkaldt undtagelsesaftale via en formular hos DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung). Det tager ca. 4-6 måneder at behandle en sådan ansøgning, da den stat, der rejses til, ligeledes skal godkende ansøgningen. Til gengæld kan en sådan udstedes for op til 5 år.
Hvis det bliver nødvendigt at tage på forretningsrejse i udlandet, inden den godkendte attest foreligger, anbefales det at føre ansøgningen med sig som dokumentation for, at der allerede er stillet ansøgning.
For at undgå bøder bør der ansøges om A1-attest hhv. om undtagelsesaftalen.
DanTaxLegal assisterer gerne ifm. ansøgningsproceduren – dantax.legal