Tyske virksomheder i byggebranchen skal indbetale bidrag til det såkaldte SoKa Bau. Det er sociale fonde for byggeerhvervene i Tyskland. Arbejdsgiveren skal indbetale ekstra bidrag til SoKa Bau på i alt 21,6% oven i bruttolønnen. 
Bidragspligten er reguleret i mange forskellige aftaler med talrige fagforeninger, MEN man er også forpligtet til at betale de ekstra bidrag til den sociale sikring, selvom man ikke er medlem af en fagforening. Der findes en såkaldt Sozialkassensicherungsgesetz (lov om sikring af tilhørsforhold til socialkassen), som fastsætter, at alle kollektive overenskomster for fagforeningerne er almengyldige, uanset om medlemskab af en fagforening foreligger, eller om der blot er tale om udførelse af visse ydelser, som kan anses som ”byggeydelser”. Hvilke ydelser, der medfører bidragspligt, er reguleret i detaljer, og nogle gange kan det være små forskelle, der er afgørende for, om arbejdsgiveren pludselig skal betale yderligere 21,6% oven i bruttolønnen. Det vil sige, at arbejdsgivere inden for byggebranchen skal betale ca. 42 % i alt oven i den aftalte løn.
Derfor er der god grund til at være meget agtpågivende, hvis man arbejder i Tyskland eller driver virksomhed dér som dansk/skandinavisk byggevirksomhed.
Et eksempel på dette er gulvbelægning (parket, PVC, linoleum, laminat, tæppe):

  • Lægges der også et afretningslag/gulvgips/betongulv er der pligt til indbetaling til Soka Bau
  • Lægges der udelukkende parket, PVC, linoleum, laminat eller tæppe UDEN gips- eller betongulv, falder pligten til betaling til Soka Bau væk.

Så vær opmærksom på de små detaljer og hent information i rette tid!
DanTaxLegal hjælper dig – vi er din rådgiver i Tyskland, også i specielle anliggender.
I øvrigt kan du høre mere om arbejdsgiverens omkostninger og forpligtelser ifm. ansatte i Tyskland på vores årsseminar i København den 13.11.2018 og i Aarhus den 14.11.2018.