NYT: Byggeri i Tyskland. DanTaxLegal gør opmærksom på, at fritagelsesattester ifm. den tyske byggeskat („Bauabzugssteuer“) kan kontrolleres digitalt på en database hos det tyske skattevæsen.
De tyske skattemyndigheder har oprettet en gratis online-service til kontrol af den tyske byggeskat, der også kaldes entrepriseskatten. Det er en skat på 15% på byggeydelser, som bygherren skal indeholde af prisen ved betaling til den udførende. Afgiften kan kun undgås, hvis entreprenøren foreviser en fritagelsesattest (”Freistellungsbescheinigung”). Dette gælder også for udenlandske entreprenører og for samtlige underentreprenører.
Registeret over fritagelsesattester gør det nemt. Registrerede brugere kan selv kontrollere, om fritagelsesattester er gyldige. Når man er blevet registreret som bruger, kan man logge sig ind. Man kan ikke søge under et firmas navn, men skal angive:
• Den ydende byggevirksomheds forbundsland
• Den ydende byggevirksomheds skattenummer
• Sikkerhedsnummeret, der er angivet på fritagelsesattesten.
For at komme ind på databasen: Søg under www.bzst.de -> Bauabzugssteuer
DanTaxLegal assisterer gerne ved ansøgning eller kontrol af fritagelsesattesten. info@DanTaxLegal.dk