X Likvidation af tysk GmbH (ApS) – pas på udbyttet

I lighed med stiftelsen kræver også likvidationen af et tysk GmbH en nøje planlægning. Beslutningen om likvidation skal offentliggøres i den tyske ”Bundesanzeiger” (Statstidende). Herefter begynder det såkaldte karensår (”Sperrjahr”), der skal sikre kreditorerne. I...

X Bogføring og regnskab fra A-Z

AFSKRIVNING AF SMÅANSKAFFELSER Vær opmærksom på de særlige regler for afskrivning af småanskaffelser. I forbindelse med produktionsomkostninger eller anskaffelsespriser på mellem 250 EUR og 800 EUR kan man vælge mellem tre forskellige afskrivningsmetoder: Afskrivning...

X Pas på share deals for ejendomsselskaber!

Skærpede regler for ejerskifteafgift ved salg af fast ejendom fra 01.01.2020 – både for kapitalselskaber og personselskaber. Forbundsregeringen vedtog den 31.07.2019 et lovforslag til ændring af loven om ejerskifteafgift ved salg af fast ejendom...
< Skat af AirBNB udlejning af fast ejendom i Tyskland

< Skat af AirBNB udlejning af fast ejendom i Tyskland

Skattemyndighederne i Tyskland har udlejning via AirBNB i kikkerten. Derfor har de tyske myndigheder tilbage i april 2018 sendt en officiel retsanmodning – det der hedder en ”Auskunftsersuchen” afsted til Irland, hvor AirBNB juridisk holder til. Tyskland ønsker at få...