I lighed med stiftelsen kræver også likvidationen af et tysk GmbH en nøje planlægning.
Beslutningen om likvidation skal offentliggøres i den tyske ”Bundesanzeiger” (Statstidende). Herefter begynder det såkaldte karensår (”Sperrjahr”), der skal sikre kreditorerne. I løbet af karensåret skal alle fordringer og gældsforpligtelser betales. Først derefter kan et resterende overskud udloddes til anpartshaverne. Hvis man ikke overholder dette, hæfter likvidatorerne personligt for eventuel udestående gæld.
Hvis selskabet har fremført overskud, anbefaler vi at undersøge muligheden for at foretage udlodning, inden der træffes beslutning om likvidation.
Normalt bliver udbytte fra et tysk datterselskab til det danske moderselskab – et kapitalselskab med mindst 10% andele – undtaget fra udbytteskatten på grund af EU-moder-datter-direktivet. Men moder-datter-direktivet finder ikke længere anvendelse fra det tidspunkt, hvor likvidationen er sat i gang. Udbytteskatten på 15% iht. art. 11 DBO bliver således stående som ekstra omkostninger, hvor udbyttet normalt ville have været undtaget fra beskatning i Danmark.