Skattemyndighederne i Tyskland har udlejning via AirBNB i kikkerten. Derfor har de tyske myndigheder tilbage i april 2018 sendt en officiel retsanmodning – det der hedder en ”Auskunftsersuchen” afsted til Irland, hvor AirBNB juridisk holder til. Tyskland ønsker at få oplysninger om udlejere i Tyskland, der benytter AirBNB til udlejning. AirBNB har tilkendegivet over for skattemyndighederne i Tyskland, at man vil udlevere de ønskede informationer.
Udlejning af fast ejendom er skattepligtig i Tyskland, også når det sker over portalen AirBNB. Men de tyske skattemyndigheder ønsker at vide, om udlejere af fast ejendom nu rent faktisk også opgiver deres indtægter i Tyskland. Skattepligtige udlejere, der indtil nu ikke har afleveret en selvangivelse eller ikke indberettet deres indtægter fra husleje i Tyskland, skal derfor overveje, hvordan de skal forholde sig.
Er man som udlejer i tvivl om muligheder og risici, står DanTaxLegal til rådighed for yderligere information og rådgivning om reglerne for skat på fast ejendom i Tyskland.