Ingen Kurzarbeitergeld ved homeoffice? Med stor forundring har DanTaxLegal den 20.04.2020 modtaget en afgørelse fra den tyske arbejdsformidling (”Bundesagentur für Arbeit”), der afviste Kurzarbeitergeld (supplerende dagpenge ved arbejdsfordeling) for den tyskboende medarbejder hos en dansk virksomhed. Den danske virksomhed er udelukkende aktiv i Tyskland gennem sine tyske medarbejdere i homeoffice. Begrundelsen var: at det er en forudsætning, at virksomheden selv har en fast etablering (kontor, værksted…) i Tyskland.
I loven står der intet om en sådan indskrænkning. Afgørende er at der er etableret en tysk socialforsikringspligtig beskæftigelse – og betalt bidrag til socialforsikringen i Tyskland! Derudover er det er en åbenlys krænkelse af EU-retten! Tyskland må ikke diskriminere en dansk virksomhed pga. dens sæde i Danmark.
DanTaxLegal har den 22.04.2020 søgt om fogedkendelse ved Sozialgericht Schleswig! DanTaxLegal vil fortsat ansøge om Kurzarbeitergeld for samtlige danske virksomheder – uanset om de har fast driftssted i Tyskland eller ej.
DanTaxLegal fører sag for danske virksomheder.