Hos DanTaxLegal er vi fortsat online, om medarbejderne nu sidder her eller arbejder hjemmefra, og der er fuld adgang til vores datacenter – så ring gerne eller send en mail, hvis du har spørgsmål.
Hvordan er situationen for virksomheder i Tyskland, der direkte eller indirekte bliver berørt af corona-krisen?
KURZARBEITERGELD
Regeringen har lempet muligheden for ”Kurzarbeitergeld” ved hjemsendelse/betaling af løn til ansatte for virksomheder med omsætningstab pga. corona.
Gælder også for f.eks. tysk ansatte sælgere.
SKAT/MOMS
Her gælder de sædvanlige indberetningsfrister.
SKAT/mulighed for lempelser
I Tyskland har regeringen ikke offentliggjort en særlig skattepakke i forbindelse med corona, dvs. der lempes ikke automatisk. Virksomheden skal selv sende en begrundet ansøgning. Skattemyndighederne kan selv sætte forskellige lempelser i kraft over for tyske skattepligtige virksomheder.
Tyske virksomheder skal ansøge ved de lokale skattemyndigheder (Finanzamt).
Der kan ansøges om fx:
– Nedsættelse eller udsættelse af de løbende a conto betalinger vedr. skat/firmaskat
– Henstand med forfaldne skattebetalinger
– Eftergivelse af mora
– Afkald på udpantning
Hvis du har en rimelig begrundelse, assisterer DanTaxLegal gerne.