Fra 1. maj 2015 er der nye klik-selv muligheder på borger.dk
Ved beskæftigelse i udlandet skulle man før ned på kommunen, men for fremtiden tager Udbetaling Danmark sig af administrationen af:

  • det blå EU-sygesikringskort
  • særligt sundhedskort
  • afgørelse og registrering af , om borgere bosat i Danmark er omfattet af dansk eller udenlandsk sygesikring 

DanTaxLegal hilser borgernes selvbetjening på dette område med blandede følelser. Skat og social sikring hænger sammen på måder, som borgerne ikke tænker på i første omgang. En afgørelse om international social sikring kan have betydning for internationale skatteforhold – eller omvendt. Og det tænker en borger ikke på, når han benytter en klik-selv-løsning. Dertil skal overvejes at andre landes lovpligtige forsikringssystem til tider kan være bedre end det system, som den danske velfærdsstat byder på. Man må ikke reducere det til et spørgsmål om sygeforsikring i udlandet, men tænke på alle de andre sociale sikringssystemer, som f.eks. pension og arbejdsløshed. Kan en ansat på overenskomst overføre sin arbejdsmarkedspension til udlandet? osv. osv. Kort sagt alle de spørgsmål, som en kvalificeret rådgivning til erhvervslivet kan svare på. Individuelt svar eller beregning er ofte nødvendigt. Et uoverlagt klik-selv kan betyde et forhastet svar med skæbnesvangre følger.
Kan danske og tyske virksomheder være tjent med ”hovsa”-løsninger, når det drejer sig om gode medarbejderes ve og vel i udlandet? Det er relevant for virksomheder med medarbejdere, der arbejder i Danmark, og bor i udlandet f.eks. grænsegængere / grænsearbejdere), for virksomheder og offentlige myndigheder med udsendte medarbejdere. eriksen@DanTaxLegal.dk