Danske firmaer har nu fået øjnene op for offshore industrien i Tyskland. Flere danske virksomheder sælger deres knowhow til tyske virksomheder.
Når et dansk firma til stadighed beskæftiger folk i Tyskland, skal virksomheden have særlig tilladelse til udleje af ansatte. Oprettelsen af et tysk datterselskab er for mange et must for at gøre det hele mindre bøvlet. Flere udlejer mandskab over grænsen, men glemmer den særlige tyske tilladelse. Der er et vist bureaukrati, der skal klares. Et tysk datterselskab med medarbejdere og aflønning i Tyskland kan være et nemmere alternativ. De danske virksomheder har specialviden, som kan bruges under det tyske offshore eventyr. Lige for tiden opstilles der flere store vindmølleprojekter på den tyske kontinentalsokkel og dermed under tysk lovgivning. Dette gælder også for de ansatte. Dansk ekspertise indenfor vindkraft og offshore er efterspurgt i Tyskland. Dog fokuserer danske virksomheder ofte på det tekniske og glemmer de påkrævede indberetninger til myndighederne, der er nødvendige for at kunne tage rigtigt fat i Tyskland. Registrering som arbejdsgiver er en basal ting for en virksomhed, der permanent beskæftiger ansatte i Tyskland. I vindmøllebranchen i Tyskland er danske virksomheder interessante for tyskerne ikke kun som underleverandører, men med deres knowhow. Den danske vindmølleindustri har oparbejdet en lang række specialister indenfor offshore industrien, der netop passer til det tyske markeds mangel på specialarbejdskraft. Ofte befinder de centrale funktioner sig i Danmark, men flere og flere eksportvirksomheder får øjnene op for en permanent repræsentation i Tyskland.