Den faste Femern Bælt forbindelse giver beskæftigelse til mere end 8.000 mennesker. Dertil kommer diverse outsourcing, hvor virksomheder deltager som leverandører og som underentreprenører. Outsourcing eller stiftelse af selskab er aktuelle.
DanTaxLegal 50 dansktalende medarbejdere finder løsninger, der tager hensyn til de særlige forhold. Vores revisorer og rådgivere hjælper dig med dit erhvervsfremstød og kan foretage hhv. assistere med:

  • Anmeldelser, formaliteter, tilladelser
  • Beskatning, personer og selskaber
  • Personale, udstationering, ansættelsesforhold, løn og social sikring
  • Indberetning/registrering
  • Moms
  • Regnskaber
  • Finansbogholderi
  • Afregning i egen tysk lønafdeling – dansktalende
  • Dansk-Tysk dobbeltbeskatning

DanTaxLegal har 30 års erfaring – også indenfor rådgivning af større dansk-tyske bygge- og entreprenørprojekter, og vi kan hjælpe dig og din virksomhed.
(Foto von Femern A/S)
 
info@DanTaxLegal.dk