Klædt på til sustainable disruption på virksomhedsmodellen? Det har nogle studerende taget under luppen.

DanTaxLegal har i år deltaget i det spændende initiativ ”Digital Challenge” med studerende fra forskellige (tekniske) universiteter under ledelse af en professor og repræsentanter fra erhvervslivet. Både de studerende og de virksomheder, der ønskede at deltage, skulle igennem en ansøgningsprocedure. De studerende blev udfordret på en meget intensiv og koncentreret, mere end full-time arbejdsuge. De deltagende virksomheder tog på den anden side den udfordring op, der følger af at få stillet skarpt på alle processer med henblik på at bestå ved hele tiden at udvikle sig og følge trop med den digitale udvikling. Og mottoet var, at der gerne måtte gås radikalt til værks med de ideer og koncepter, der blev udviklet for at kunne bestå hhv. som kunne udfordre en virksomhed på det kraftigste.

De studerende fik forlods en briefing af den virksomhed, de skulle projektere for, arbejdede enten online eller i virksomheden, hvis omstændighederne tillod det. Om aftenen var der dagligt online præsentation og sparring, kurskorrektur, nye input og lignende i form af et placeholder board-meeting.

Der blev interviewet både i virksomheden, hos interesserede kunder og samarbejdspartnere, dykket ned i processer og set på, hvad der evt. kunne gøres bedre. Det var en meget komprimeret uge, som alle profiterede af. De studerende præsenterede afsluttende deres projekter – 5 min. on-point – super forberedte, også på de spørgsmål, der blev stillet. Et arbejde, der betalte sig og blev belønnet med EUR 16.000, som blev fordelt mellem de bedste teams.

De to teams, der uafhængigt af hinanden beskæftigede sig med DanTaxLegal processer, udviklede digitale platforme, som umiddelbart skulle være i stand til at informere om de nødvendige skattemæssige forudsætninger for etablering i Tyskland – både for startups og for eksisterende danske virksomheder. Derudover automatisering af bogføring og udarbejdelse af årsregnskaber ved hjælp af KI. En yderligere idé var en form for juridisk ekspertsystem, der skal hjælpe ved fortolkningen af de komplicerede internationale skatteregler – det viste sig dog, at den personlige kontakt heller ikke fremover kan erstattes af maskiner. Det drejer sig her om tillid og individuelle løsninger. Men der er rigtig meget potentiale i idéerne, og vi glæder os til at arbejde videre med de forslag der kom og tilbyde vores kunder tilsvarende produkter i løbet af de næste 5-10 år.

Vi er stolte af som facit at kunne konkludere, at vi rent faktisk er på rette kurs som moderne digital virksomhed. Både vores kunder og DanTaxLegal som virksomhed profiterer af vores fokus på både kunde og medarbejder, på vores digitale processer, på at tænke miljømæssige aspekter ind i dagligdagen – på løbende at forbedre og være up-to-date. Ready to meet the future – klar til næste træk

En meget inspirerende og bekræftende uge med utroligt engagerede studerende!