DanTaxLegal har nu i 2018 vundet en retssag mod Finanzamt Berlin, som omhandlede indkomstskatten 2012. Så længe kan det vare, inden tyske skattesager bliver afsluttet.
Sagen var ikke særligt kompliceret. Den drejede sig om, hvordan købsprisen for et stormagasin skulle fordeles (grund/bygning). Det var af betydning for nedskrivningen af bygningen. Selvom DanTaxLegal havde gjort sig bekendt med journalerne hos Teknisk Forvaltning, forlangte Finanzamt en opmåling af ejendommen. I sidste ende blev vores beregning dog anerkendt, og vi har vandt sagen.
Nogle gange er det nødvendigt at være lidt hårdnakket i Tyskland, selvom det koster tid.
Gør gerne brug af vores juridiske ekspertise – vi hjælper også ved de tyske skattedomstole.