Corona-krisen betyder særlige økonomiske udfordringer for virksomheder i Tyskland. I denne svære tid kan tyske virksomheder ansøge om forskellige hjælpepakker. Det er også muligt for danske dattervirksomheder f.eks. GmbH, AG, KG osv. at tage del i støtteprogrammerne. Ansøgning om skattelettelser ansøges hos tysk skattevæsen. Økonomisk støtte ansøges gennem virksomhedens daglige tyske bank. DanTaxLegal informerer gerne din virksomhed.
Den tyske forbundsregering har hurtigt indført de følgende hjælpepakker og finansiel understøttelse under COVID-19 krisen:

 • Skattevæsenet – støtte og henstand
  • Henstand med skattebetalinger
  • Tilpasning af acontobetalinger
  • Skattemyndighederne arbejder p.t. på, om der yderligere er mulighed for fristforlængelse for indberetning af tysk A-skat  (”Lohnsteuervoranmeldungen”) Der overvejes at der f.eks. midlertidigt må indberettes kvartalsvis i stedet for månedsvis.
 • Moms – (”Umsatzsteuervoranmeldungen”).
  Der overvejes også at indberetninger midlertidligt skal indberettes f.eks. kvartalsvist i stedet for månedsvist. Desuden findes der enkelte forbundsstater (p.t. Bayern, NRW og Saarland) hvor der ekstraordinært kan refunderes de indbetalte beløb for varig fristforlængelse 2020.
 • Sygekasser – mulighed for henstand med bidrag til socialforsikringen når der foreligger dokumentation på urimelige tilfælde.
   
 • Arbejdsformidlingen – Bundesagentur für Arbeit – Kurzarbeitergeld („arbejdsfordeling“) – Informationen zum Kurzarbeitergeld

  Kurzarbeitergeld (Kug) til den ansatte

  • Kræver først afspadsering af overtimer og resterende feriedage fra 2019.
  • Fortsat lønudbetaling af mindre beløb; 67% af den sidste nettoløn (60% for medarbejdere uden børn). Ved beregningen af Kug tages der hensyn til socialforsikringsbidrag, som ellers skal betales af arbejdsgiveren alene. Det bliver ændret i Corona krisen.
  • Der skal ikke betales A-skat eller socialafgifter!!! Det bidrag, som bliver udlagt af arbejdsgiveren ved udbetaling af Kug, bliver refunderet af Arbeitsagentur. Det er dermed ”kun” et problem iht. likviditet.
  • Digital ansøgning fra den ansatte og arbejdsgiver.
  • Udgiften refunderes fra Arbeitsagentur (den tyske arbejdsformidling)
   Nyt: kan ansøges med tilbagevirkende kraft fra og med 01.03.2020!!
   ​​Problem likviditet: Arbejdsgiveren skal udbetale Kurzarbeitergeld og skal betale socialafgifter, men får”senere” beløbene refunderet fra Arbeitsagentur.
    
 • Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) („Tysklands Kreditanstalt“)Corona-Hilfe für Unternehmen Fra den 23.03.2020 kan der ved din sædvanlige tyske bank eller sparekasse søges lån til investeringer og driftsmidler, f.eks. til løbende omkostninger til husleje, personale, energi, rådgivning, faste betalinger og forud finansierede ordrer, når ansøger inden den 31.12.2019 ikke befandt sig i økonomiske vanskeligheder.

  KfW overtager en del af risikoen for den bank, der skal finansiere lånet og forhøjer dermed chancen for at få kredittilsagn. Du bedes tage hensyn til, at det ikke drejer sig om tilskud. Men om lån, som staten står som delvis garant for.

  Der findes følgende muligheder:

  • KfW-Kredit for virksomheder, der har været på markedet længere end 5 år:
   KfW kan overtage en del af bankens risiko for kreditter, investeringer og driftsmidler.
    
  • KfW-Kredit for unge virksomheder, der har været på markedet i under 5 år:
   For virksomheder, der mindst har været på markedet i 3 år, kan der ansøges om en kredit til investeringer og driftsmidler.
  • KfW-Særprogram for konsortier („Sonderprogramm – Konsortialfinanzierungen) fra 25 mio. Euro
    
 • Der er også planlagt yderligere hurtig og ubureaukratisk støtte til liberale erhverv, selvstændige, kunstnere og virksomheder. Dette foregår for eksempel med støtteprogrammerne fra Investitionsbankerne (”de statslige kreditanstalter”) i de 16 tyske forbundslande. Den praktiske gennemførelse af disse programmer foregår igennem virksomhedernes sædvanlige bank (”Hausbank”).

  Danske virksomheder kan altså ansøge om bankgaranti direkte ved den normale bank.

Udviklingen er meget dynamisk. I skrivende stund offentliggøres til stadighed nye infos fra myndighederne. På DanTaxLegal-hjemmeside vil der findes løbende opdateringer af støttemuligheder. Derfor beder vi dig holde øje med DanTaxLegal hjemmeside.