Mange af vores kunder har medarbejdere med regelmæssige rejseomkostninger: De kører rundt i Tyskland og får bilag/kvitteringer vedr. benzin, hotel/overnatninger osv. Disse bilag bliver sendt per post til os eller til den danske bogholder. Nogle gange går der en måned, inden vi får dem. Hele processen er langsommelig og tidskrævende. Hvis kvitteringer og bilag sendes til det danske firma, kan der også opstå udfordringer mht. det tyske sprog og tysk skatteret.

Denne proces kan også afvikles digitalt.
Derfor har vi startet et samarbejde med firmaet O-Soft GmbH og bruger deres edb-program til at digitalisere hele processen. Du kan finde programmet under www.os-reisekosten.de

Vi har nu sørget for

  • At programmet kan bruges på tysk, engelsk og dansk ! (man kan individuelt vælge sprog)
  • At medarbejderen kan foretage sin rejseafregning, og at vi automatisk kan importere alle bilag med kontering i vores edb-system (Simba). Derved sparer vi en del tid ifm. bogføringen.
    Hvis I bruger et andet program, kan der laves en posteringsliste.
  • Hvis vi har flere brugere, der benytter det samme edb-program (fx economics eller Navision), er det måske muligt at tilpasse eksporten af posteringer, så det bliver tilpasset programmet.

Det er dog nødvendigt, at I selv indgår kontrakt med O-Soft, men omkostningerne for brugen af programmet er ret lave i forhold til den tid, vi sparer ved bogføringen.

Oversigt over omkostningerne:

Personer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
€ i alt/måned 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

 

Det er muligt at teste programmet med brugernavnet ”test ” og login ”test” for at få et indtryk af afregningsmodulet.

Hvis I ønsker at bruge modulet, bedes I registrere jer hos https://www.os-reisekosten.de/ eller henvende jer til jeres sagsbehandler hos DanTaxLegal, eller til a.petersen@DanTaxLegal.dk

DanTaxLegal –  din digitale revisor i Tyskland!