07.04.2014 – Vindmøller i Tyskland. DanTaxLegal vandt retssagen for danske investorer: en vindmølle i Tyskland er en filial og kan dermed få tysk moms tilbage.
Ny dom fra VG Münster 05. september 2013 (Az. 5 K-1768/10-U). Selvom vi vandt sagen for de danske investorer i vindmøllen, har DanTaxLegal anket sagen for at få en tysk højesteretsdom BFH – V R 41/13 (verserende). Skattevæsenet i Tyskland anerkender nemlig endnu ikke den nye dom, derfor anbefaler DanTaxLegal at klage, for ikke at tabe sin ret. Vil du vide mere, så kontakt DanTaxLegal.
Info: info@danatx.dk