Ledelsen i tyske selskaber skal elektronisk oplyse til det centrale register, hvem ejerkredsen er. Indberetning er overflødig, hvis data allerede fremgår af registreringen i andre registre som f.eks. det tyske Handelsregister og dér kan hentes elektronisk. Selskaber som f.eks. UG og GmbH har dermed som regel allerede givet de nødvendige oplysninger. Det kommer an på de faktiske aktuelle ejerforhold. Derfor skal forholdene i aktionærsaftaler, stemmeretsaftaler og ”Treuhandverträge” eller lignende forhold opgives. Hvis det ikke er gjort, er de ansvarlige repræsentanter for selskabet bødeansvarlige. Deltageroplysninger for ”gamle” selskaber kan også volde problemer, hvis de blev oprettet før digitaliseringen – de er ikke altid aktuelle.
Hvis anpartshaver i et GmbH er et andet selskab (f.eks. et dansk Aps eller A/S) skal det yderligere oplyses, hvem denne person er. Her skal de ultimative ejere angives – og det gælder også, hvis de først dukker op for enden af en lang kæde af selskaber. Ledelsen skal indberette oplysninger om de legale ejere. Også hvis de har bopæl i udlandet (= ikke Tyskland). Formålet er at sikre, at virksomhederne ikke bruges til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet. I Danmark skal de ”legale ejere” af selskaber oplyses i cvr. Men i Tyskland oprettes et særligt elektronisk Transparenzregister. Det nye transparentregister er en særlig institution, der administreres elektronisk af det tyske Bundesanzeiger Verlag med hjemsted i Köln.
Registeret er først elektronisk tilgængeligt fra 27. december 2017. At få oplysninger kræver en særligt berettiget interesse. Myndighederne har altid tilgang og sender bestemte ”kritiske” informationer videre til myndighederne i de reelle ejeres hjemland.
Undlades oplysninger eller gives forkerte oplysninger, kan der idømmes bøder på op til 100.000 €.
Registrering i Tyskland af legale ejere skal ske på tysk. Vi anbefaler at give ordre til DanTaxLegal, så vi assisterer med den korrekte fremgangsmåde og registrering.