Personale/diæter. Ansatte/virksomhed i Tyskland.
De tyske diætsatser for indland (= Tyskland) er lavere end de danske for Tyskland (= udland). De tyske diætsatser gælder for tyske skattepligtige, bl.a. for medarbejdere i tyske datterselskaber. Derimod gælder de danske diætsatser for den danske ansatte, der er på firmarejse i Tyskland.
Tyske diæter per dag per 2015
Rejse i Tyskland: 8-24 timer/dag for af- og hjemrejse: 12 € / over 24 timer: 24 €
Rejse i Danmark: 8-24 timer/dag for af- og hjemrejse: 40 € / over 24 timer: 60 €
Rejseafregning skal altså foretages efter de tyske satser og ikke efter de danske standardbeløb. Det er dog frivilligt, om arbejdsgiveren vil udbetale dem. Modtager medarbejderen ikke diæter, kan han fradrage beløbene på sin egen selvangivelse. Hvis der betales mere, skal der opdeles i et skattefrit og et skattepligtigt vederlag – også, når den ansatte har firmakort til rådighed. Det fører måske øget administration med sig i lønafdelingen. Arbejdsgiveren kan for den ansatte overtage en 25 % standardbeskatning af den skattepligtige del. Dette frynsegode kaldes ”25% Pauschalbesteuerung. Den danske erhvervsdrivende, der mener, at dette råd er overdreven forsigtighed fra revisors side, behøver bare at vente på kontrolbesøg i den tyske virksomhed. Hvert eneste tyske Finanzamt har dygtige kontrollanter, der med jævne mellemrum kommer på torskegilde i alle tyske virksomheder. Det hedder ”Lohnsteuerprüfung”, og i den forbindelse gennemgår kontrollanten lønbogholderiet. Korrekt rejseafregning er et yndet område for skatteindtjening for den tyske stat – især medarbejdernes diæter. DanTaxLegal egen dansktalende lønafdeling har styr på den korrekte lønafregning – spørg DanTaxLegal.