Den nye regering vil føre en social-økologisk politik, hvor målet er at forene velstand og klimabeskyttelse.

Regeringsaftalen fra den 7. december 2021 mellem SPD, De Grønne og FDP (den såkaldte ”lyskurvskoalition”) indeholder følgende planer:

  • Mindstelønnen skal forhøjes fra de nuværende 9,82 euro (per 1.1.2022) til 12 euro. Desuden skal indtægtsgrænsen for minijob sættes op fra 450 € til 520 €,
  • Der vil blive indført en såkaldt real-splitting, dvs. at ægtefæller fremover vil blive beskattet individuelt. Målet er at skabe et økonomisk incitament til at have egen indtægt (for de fleste kvinder). Dermed giver Tyskland mulighed for at fjerne sig fra den traditionelle sambeskatning af ægtefæller,
  • Den skattefri bundgrænse for renter og dividende skal forhøjes fra de nuværende 801 €/1.602 € til 1.000 €/2.000 €,
  • Det faste fradrag for ”homeoffice”, der blev indført i forbindelse med pandemien, forlænges til udgangen af 2022,
  • Familietjeneste som f.eks. børnepasning, pleje af pårørende osv. skal give flere skattefordele,
  • Det skal fremover forhindres, at grunderhvervelsesskat undgås ved såkaldte “share deals”.

Udover bekæmpelse af pandemien vil klimabeskyttelse være et vigtigt emne i de kommende år.

Den nye regering ønsker at fremme udbygningen af vedvarende energi betydeligt og om muligt at fremskynde nedlukningen af kulfyrede elværker til 2030.

F.eks. skal solcelleanlæg gøres obligatoriske på taget af nye erhvervsbygninger. Desuden skal 2 % af arealet i hver delstat stilles til rådighed for vindenergi. Udvidelsen af vindkraft skal fremmes ved nemmere og hurtigere planlægning og godkendelse.

Der indføres en superafskrivning med statsstøtte. Endnu er det ikke røbet, hvad den indebærer – men regeringen oplyser, at virksomhederne modtager støtte til anskaffelser inden for bæredygtighed og miljøteknologi.

DanTaxLegal holder dig løbende orienteret.