Den 1.7.2022 steg mindstelønnen til 10,45 € (= 13,05 € brutto).

Umiddelbart en nyhed, der måske ikke interesserer danskere så meget, da de fleste tyskansatte danskere tjener langt mere. Men det er vigtigt at kende det tyske lønniveau, hvor der ikke er nogen overenskomst. Det gælder for eksempel for vigtige brancher som rengøring, lagerarbejde og lignende. Desuden kan (studie)praktikanter falde ind under reglerne – der er dog undtagelser.

Loven om mindsteløn gælder for alle voksne arbejdstagere. Undtaget er de første seks måneder for langtidsarbejdsløse med nyt arbejde. Den gælder ikke for lærlinge, personer i praktik eller studenter i praktikophold på under tre måneder. Overenskomsten i mange brancher fastlægger en mindsteløn, der ligger over den lovpligtige mindsteløn.

 

Næste stigning den 01.10.2022 til 12 € plus sociale bidrag

Fra den 1.10.2022 udgør den tyske mindsteløn 12 €. For de tyske arbejdsgivere er lønomkostningen til en tysk medarbejder dermed 15 €, da arbejdsgiveren oveni lønnen skal betale sociale bidrag for medarbejderen.

Med stigningen den 1. oktober forhøjer man samtidig loftet for de såkaldte minijobs til 520 €/ måned. Dermed må en såkaldt minijobber højst arbejde 34,66 timer /måned. Arbejdsgiverens sideomkostninger for en minijobber udgør ca. 30 %.