Detailhandel i Tyskland – fra 1.1.2020 pligt til kassebon til alle kunder. Fritagelse er dog undtagelsesvis mulig.
Skat i Tyskland vil komme ”kontantsalg”/”åbne kasser” og dermed forbundet snyd med indtægter til livs. Fra 1.1.2020 skal alle virksomheder give kunden en bon ved køb, dvs. at alle butikker og serviceydere med kontantkasse derfor skal udlevere en kassebon til kunden – fra slagtere og bagere over hoteller og restauranter til frisører. Det skal være en computerkasse af allernyeste generation, som ikke kan manipuleres digitalt.
Detailhandelen skal følge trop, da loven er vedtaget, men den er slet ikke interesseret. Det giver bureaukratisk bøvl og bliver for dyrt for mange mindre virksomheder, der skal investere i ny dyr kasseteknik. F.eks. koster et kombineret vægt-/kassesystem ca. 4.000 € pr. stk. Brancheorganisationen har regnet ud, at det ”for den tyske detailhandel per år bliver langt mere end 2 mio. kilometer ekstra kasseboner”. Desuden er det ikke særligt miljøvenligt og bæredygtigt, da de fleste kasseboner bliver trykt på termopapir, der ikke kan genbruges, men er affald.
De to eneste producenter af de nye kasser forventer ikke at kunne følge med efterspørgslen. Dog overvejer enkelte virksomheder at sende elektroniske boner som pdf. per e-mail…
Hvis butiksdrivende vælger en ”åben kasse”, altså fravælger en elektronisk kasse, har det tyske skattevæsen lov til at skønne indtægten. For så vidt er der intet nyt i det, da det har været kutyme altid ved visse slags detailbutikker.
Fritagelse er muligt, hvis det at skulle udstede bon er en ”unzumutbare Härte” f.eks. hvis der opstår lange køer i butikken, eller der er høje omkostninger forbundet med bortskaffelse af affald.
DanTaxLegal assisterer også danske varehuse og detailhandel i Tyskland.