Energipriserne stiger overalt – også i Tyskland. Derfor er den tyske økonomiminister i øjeblikket ved at beregne, om en slags ”skat på ekstra overskud” på elektricitet fra brunkul og vedvarende energikilder kan mindske de høje energiomkostninger.

Det centrale indhold af planerne er, at der fastsættes en fast elpris. Staten skal separat kunne beskatte alle profitter, der opstår over denne faste pris.

Planerne har betydning for strøm fra vindmøller

Baggrunden for denne model er kort sagt, at elpriserne på el-børsen fastsættes på baggrund af produktionspriserne på de gasfyrede kraftværker. Da gaspriserne i øjeblikket stiger, stiger prisen på elektricitet også.

Selvom produktionen af elektricitet gennem vedvarende energi er meget billigere, opnår de en høj pris på el-børsen for deres producerede elektricitet. Som følge af denne højere elpris opnår mange operatører af energi fra vedvarende energikilder højere overskud.

Denne overprofitskat skal beskatte de virksomheder, der tjener mere end normalt i krisen. Forslaget drøftes i øjeblikket med økonomi- og energiministrene i EU-Kommissionen i Bruxelles.

DanTaxLegal orienterer løbende om sagen.