Digitale aktiver kan nu afskrives i løbet af et år efter anskaffelsen. For alle ”digitale aktiver” antages en generel brugstid på et år, bl.a. begrundet i den hurtige udvikling. Denne straksafskrivning blev lynhurtigt vedtaget på et ministermøde den 20. januar 2021 med tilbagevirkende kraft fra 1.1.2021. Samtidig falder de gamle regler med 3 års afskrivning bort.

De digitale aktiver omfatter computerhard- og software som fx computer/laptop og lignende, printer, scanner, monitor, kamera og alle slags software.

Reglerne gælder både for virksomheder og for private. For private gælder dog, at det skal dokumenteres, i hvilket omfang der er tale om erhvervsmæssig brug – og omkostningerne skal deles op tilsvarende.

Grunden til dette pludselige initiativ er corona, der har sat gang i home-office. Det tyske skatteministerium besluttede dermed en skattelettelse på 11,6 mia. euro (ca. 87 mia. kr.).