Både danske og tyske virksomheder benytter sig af digital bogføring i større eller mindre omfang. En ny bogføringslov i Danmark lægger nu op til, at danske virksomheder fra 2023 skal bogføre digitalt; dermed skal dansk bogføring digitaliseres endnu mere. Undtaget er personlige virksomheder med en omsætning under 300.000 kr.

I Tyskland er den digitale bogføring og digital indberetning af årsregnskaber og selvangivelser ikke ophævet til lov, men foretages de facto digitalt og er fastlagt i flere forordninger. Indberetning sker i vid udstrækning via programmet Elster.

De tyske myndigheder har allerede i længere tid forlangt en komplet og detaljeret procesbeskrivelse af de digitale bogføringsprocesser (Verfahrensdokumentation) – som den nye lov i Danmark nu også kræver.

DanTaxLegal er med helt fremme digitalt. Vi optimerer løbende alle digitale processer, og vi kan ”læse” samtlige danske bogføringsprogrammer; så hvis du har brug for en tysk revisor ifm. dine aktiviteter i Tyskland, er DanTaxLegal et godt valg. Bl.a. har vi etableret et samarbejde med danske penneo, så du kan signere erklæringerne til Tyskland digitalt fra din egen computer i Danmark – i det omfang de tyske myndigheder p.t. tillader digital signatur. Ligeledes assisterer vi gerne med udarbejdelsen af en ”Verfahrensdokumentation”, hvis du har brug for en procesbeskrivelse af din digitale bogføring i Tyskland.

 

DanTaxLegal: Tax & Legal i Tyskland – digital og personlig – på dansk.