Er en direktør i et dansk moderselskab samtidig direktør i et tysk datterselskab, skal han muligvis foretage en opdeling af sin indkomst mht. skattepligten.

Opdelingen foretages iht. reglerne om transfer pricing og retter sig principielt efter, om direktøren har handlet i moderselskabets eller datterselskabets interesse. Finansdomstolen (Finanzgericht) i München antager en interesse fra moderselskabets side, når direktøren i forbindelse med sine opgaver for det tyske datterselskab især skal styrke moderselskabets position på det tyske marked eller holde opsyn med gennemførelsen af moderselskabets strategi for datterselskabet, og når de lønomkostninger, som moderselskabet har for datterselskabet, ikke belastes yderligere.

Men selv i tilfælde, hvor moderselskabet ikke belastes yderligere med lønomkostningerne for direktøren, kan der kræves en opdeling af indkomsten, når direktøren de facto har udført opgaverne i Tyskland, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Derudover skal der tages hensyn til, at fx også privat benyttelse af firmabil og anden naturalie-indkomst tæller som indkomst.