Se, hvordan du gør det rigtigt.

Direktøren for et tysk GmbH-selskab kaldes dets Geschäftsführer. Han er ikke kun ansat, men også organ i selskabet og derfor berettiget og forpligtet til at handle på selskabets vegne. Der er ingen bestyrelse i et tysk GmbH, som han skal spørge og hans position giver ham beføjelse til alt i selskabet.
Sammenlignet med en dansk retspraksis håndhæves ansvaret for en tysk Geschäftsführer for et GmbH mere konsekvent. Den tyske direktør har et ansvar over for andelshaverne og et ansvar over for skat/ og de sociale sikringsmyndigheder. Han er ansvarlig for korrekt lønafregning og månedlig indberetning til myndighederne. Det er ikke muligt at skubbe dette ansvar til bogholderiet eller lønafdelingen eller sige, at noget skyldtes en revisorfejl.
I sidste ende er Geschäftsführer også selv ansvarlig for korrekt bogføring og aflevering af det korrekte årsregnskab. Indleveres det for sent til Bundesanzeiger (det tyske statstidende) kan han idømmes bøde på mindst 2500 € (ca. 18.750 kr) op til 25.000 € (ca. 187.500 kr). Han er ansvarlig for korrekt afregning og indberetning af momsen. Hans pligter omfatter også korrekt indberetning af løn og sociale ydelser i Tyskland. Overtrædes denne forpligtelse forsætligt eller groft uagtsomt, hæfter Geschäftsführer selv for disse beløb (§ 69 AO).
HUSK, at der eksisterer særlige skattemæssige regler for dig som direktør for et selskab i Tyskland. Det er blot et af emnerne på DanTaxLegal kursus om Direktøransvaret i Tyskland. info@DanTaxLegal.dk