Transaktioner mellem nærtstående personer skal gennemføres, som om det var mellem fremmede. I modsat fald kan skattevæsenet foretage korrektioner i den skattepligtige indkomst. Danske virksomheder med deres pragmatiske indstilling til aftaler skal iagttage, at der i Tyskland ofte gælder at ”formen er vigtigere end indholdet”. Nærtstående personer er f.eks. andelshavere med 25% eller højere andel af kapitalen eller indflydelse på selskabets beslutningen på direkte eller indirekte måde.
Hvis der ikke er forhold som imellem tredjemand findes der korrektionsmuligheder i dobbeltbeskatningsoverenskomsten og i den nationale tyske skattelovgivning. Her skal der især nævnes maskeret udlodning, som ofte konstateres ved gennemførsel af skatterevisioner. En maskeret udlodning er foranlediget at den nærtstående persons (andelshaver) indflydelse på selskabet. I dette tilfælde må selskabet ikke fratrække omkostningen og andelshaveren får en udlodning. Ved andelshavere med bestemmende indflydelse er der tale om maskeret udlodning, hvis der ikke er indgået en civilretslig gældende klar og entydig aftale inden påbegyndelsen af transaktionerne. Hvis der senere afviges fra en evt. aftale, gælder dette ligeledes som maskeret udlodning.