Senest 2 uger efter vedtægtsændringer skal der indberettes ejer- og stemmeandele. Danmark har overtaget systemet fra Tyskland. Her skal siden år 1900 kommanditister og komplementarer registreres i handelsregisteret med navn, fødselsdato og sted samt andelens størrelse jf. § 162 HGB. Handelsregisteret er et særligt register ved domstolene, der indeholder data om bl.a. ejerforhold til selskaber. Ændringer i Tyskland gælder dog i reglen ikke før registrering er foretaget i det tyske Handelsregister. Det kræver en tinglysning af dokumenterne ved en tysk notar.
DanTaxLegal assisterer gerne ved kontakt til en dansktalende tysk notar.