Eksportvirksomheder i EU skal kende til EORI-numre. Moms og told er afskaffet indenfor EU.
Når erhvervsdrivende handler med andre EU-lande, skal der indberettes efter listesystemet og bruges SE- hhv. USt-ID-numre. For import/eksport fra og til tredjelande gælder der et andet system. Her skal der i EU siden 01.03.2012 bruges EORI-numre. EORI betyder ”Economic Operators´ Registration and Identification Number“.
Mange danskere tror, at toldsystemet er helt dødt i dag, men det lever i bedste velgående og hedder blot noget andet. Ofte leveres der varer til en dansk aftager via Frihavnen i Hamborg eller Bremen/Bremerhaven. Ved indpassagen til EU skal der bruges EORI-numre. Hvis import/eksport af f.eks. en container fra det fjerne Østen gennemføres via et tysk datterselskab, skal det anvende sit tyske EORI-nummer.
Tyskland som eksportverdensmester har valgt at oprette et helt nyt nummersystem. EORI-numre tildeles efter ansøgning hos det tyske toldvæsen. Der eksisterer nye og gamle tyske EORI-numre ved siden af hinanden. De nye tyske EORI-numre er 15-cifrede med et DE foran. De gamle EORI-numre i Tyskland er 9-cifrede og består af DE med efterfølgende syv cifre, f.eks. DE1234567. Danmark har valgt en nem løsning. Man overtager simpelthen CVR-/SE-nummeret og kræver blot en ekstra indberetning som EORI-nummer.
Det nye EORI-nummersystem må ikke forveksles med Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-Id-Nr.), som bruges ved køb og salg indenfor EU, eller med Steuernummer (bruges kun indenfor Tyskland til identifikation af virksomheder overfor det tyske skattevæsen). Det tyske Codenummer for bestemte varer iht. det gamle toldnomenklatur er ligeledes afløst af EORI-systemet.