I Tyskland gennemfører skattevæsenet (Finanzamt) regelmæssigt ekstraordinær skatterevision.

Virksomheder deles op i 4 grupper kendetegnet ved omsætning og overskud:

  • Store virksomheder
  • Mellemstore virksomheder
  • Små virksomheder
  • Mikrovirksomheder

Grænserne for opdelingen af virksomhederne varierer afhængigt af branchen:

Virksomheds-
kategori
Kendetegn Stor Mellem Lille Mikro
Handel Omsætning
Overskud
>8.600.000
>335.000
>1.100.000
>68.000
>210.000
>44.000
<210.000
<44.000
Produktion Omsætning
Overskud
>5.200.000
>300.000
>610.000
>68.000
>210.000
>44.000
<210.000
<44.000
Bliver revideret
hvert … år
 Årligt 15. 31. 100.

 

Kun store virksomheder bliver revideret regelmæssigt hvert år, de andre virksomheder revideres med uregelmæssige mellemrum. Mellemstore virksomheder kan statistisk set regne med et besøg af skattemyndighederne hvert 15. år og en lille virksomhed blot hvert 31. år – mikrovirksomheder hvert 100. år.

Udvælgelsen betyder ikke, at man ”går efter” en bestemt tysk revisor. Når en virksomhed udvælges, beror det i de fleste tilfælde på en bestemt rutine fra skattemyndighedernes side, eller der er tale om særlige forhold ifm. regnskab/selvangivelser hos en virksomhed.

Udover virksomheder bliver naturlige personer med en skattepligtig indkomst over 500.000 €/år også udset til ekstraordinær skatterevision med bestemte mellemrum.

Lovgrundlaget er den tyske rammelov om skat (§ 193 AO). Fremgangsmåden skal garantere en retfærdig beskatning.

I § 90, stk. 3, i den tyske skattegrundlov er det dog fastlagt, at skattepligtige med handelsforbindelser til udlandet med de nedenstående personer (f.eks. anpartshaver(e), søsterselskab osv.), er særligt forpligtet til at dokumentere yderligere ting.

Der skal foreligge:

  • Dokumentation for forholdet (Sachverhaltsdokumentation)
  • Dokumentation for transfer pricing (Verrechnungspreisdokumentation)
  • Dokumentation for rimelige forhold (Angemessenheitsdokumentation)

Der er udvidet dokumentationspligt, hvis selskabet tilhører en multinational koncern med en omsætning > 100 mio. EUR.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til ovenstående.