Flere af DanTaxLegal kunder driver butik i Tyskland med elektroniske kasser. Den 01.01.2017 trådte der nye regler i kraft. Misligholdelse af reglerne betyder, at skattemyndighederne kan underkende kasseafstemningen og skønne omsætningen.
Det betyder ny teknik for kasseapparater. Fra tidspunktet for ikrafttrædelsen skal elektroniske kasser kunne gemme data digitalt, så skattevæsenet kan kontrollere kassen automatisk med en computer. Papirstrimler anerkendes derfor ikke længere.
Desuden skal kassen elektronisk gemme bl.a. tal og omsætning 10 år tilbage. Siden 01.01.2010 skal en kasse være certificeret af BSI, den centrale tyske myndighed for informationsteknik. Formålet er at gøre det umuligt at manipulere et kassesystem. Der skal kun være ca. fem virksomheder, der kan levere sådanne certifikater. DanTaxLegal står gerne til rådighed med mere info.
Dette er kun et uddrag af de omfattende nye regler i Tyskland, som vi gerne fortæller dig mere om under et møde.