Den tyske entrepriseskat (”Bauabzugssteuer”) skal altid tilgodeses, hvis man arbejder som underleverandør for et byggeselskab (kun B2B) – også i vindbranchen. Den lever i bedste velgående – og glemmes af de fleste danske virksomheder, der arbejder i Tyskland. Og hvis der ikke forevises fritagelsesattest, skal den tyske modtager af ydelsen indeholde 15 % af betalingen. Glemmer den tyske modtager også det, så begynder problemerne for alvor. For at skabe korrekte forhold skal beløbet efterindberettes af modtageren. Modtageren kan så søge sig skadesløs ved den danske entreprenør. Den danske entreprenør får en bøde. Det er ikke muligt efterfølgende at søge om fritagelse.
Entrepriseskatten blev indført i 2002 og tjente til at inddæmme den illegale beskæftigelse i den tyske byggebranche og samtidig til at få kontrol med udenlandske byggevirksomheder. Udenlandske byggevirksomheder blev tvunget til at registrere sig mht. skat. Dermed mente skattemyndighederne i Tyskland at få styr på de udenlandske byggefirmaer, der kom til Tyskland i stort omfang, navnlig under byggeboomet i Berlin. Entrepriseskatten omfatter alle ydelser, der tjener til „fremstilling, istandsættelse, vedligeholdelse, forandring eller nedrivning af bygningsværker”, sml. § 48, stk. 1, 1. punktum i den tyske indkomstskattelov.
Bauabzugssteuer omfatter dermed byggeri og visse former for arbejde på bygningsværker. Og her går danske virksomheder inden for vindbranchen ”i fælden” – også i dag. Et vindkraftanlæg kræver en byggetilladelse – og dermed skal der søges om fritagelse for entrepriseskatten. Og det overser flere danske entreprenører.
Hvis den danske entreprenør fra starten havde søgt om fritagelse, ville skaden ikke være sket. DanTaxLegal har allerede hjulpet flere danske virksomheder, der har været i den situation.