Husk entrepriseskatten (”Bauabzugssteuer”) i Tyskland. Den er stadig aktuel i 2019. En vindmølle er også et byggeri. Problemer kan undgås.
Danske virksomheder, der arbejder i Tyskland som underleverandør for et byggeselskab (kun B2B) skal huske den tyske entrepriseskat (”Bauabzugssteuer”). Forevises der ikke fritagelsesattest, skal den tyske modtager af ydelsen indeholde 15% af betalingen. Glemmer den tyske modtager også det, ja, så begynder problemerne for alvor. For at skabe korrekte forhold skal beløbet efterindberettes af modtageren. Modtageren kan så søge sig skadesløs hos den danske entreprenør. Og den danske entreprenør får en bøde. Det er ikke muligt efterfølgende at søge om fritagelse.
Bauabzugssteuer omfatter byggeri og visse slags arbejde på bygningsværker. Og dermed omfattes danske virksomheder i vindbranchen også i dag. Et vindkraftanlæg kræver byggetilladelse, og dermed skal der søges en fritagelse for entrepriseskatten. Og det overser flere danske entreprenører.
Entrepriseskatten blev indført i 2002 for at kontrollere udenlandske byggevirksomheder og forhindre illegal beskæftigelse i den tyske byggebranche. Udenlandske byggevirksomheder skal registreres. Entrepriseskatten gælder for alle ydelser, der tjener til „fremstilling, istandsættelse, vedligeholdelse, forandring eller nedrivning af bygningsværker”, sml. § 48, stk. 1, 1. punktum i den tyske indkomstskattelov.
Skaden ville ikke være sket, hvis den danske entreprenør fra starten havde søgt om fritagelse. DanTaxLegal har allerede hjulpet flere danske virksomheder, der har været i den situation.