Den tyske forbundsdomstol – Bundesgerichtshof – har den 12. januar 2022 afgjort, at lejere af erhvervslejemål har krav på nedsættelse af huslejen, når forretningen er lukket pga. corona-lockdown. Dermed blev det afgjort, at en corona-betinget lukning ikke er en mangel ved lejemålet, men force majeure (höhere Gewalt).

Den nye dom fører dog ikke automatisk til, at en forretningsdrivende kan forlange nedsættelse af huslejen for den periode nedlukningen varer. Der bliver i hvert enkelt tilfælde også taget hensyn til andre kriterier, herunder især hvilke ulemper/skader lejeren har lidt under nedlukningsperioden. Det drejer sig for det meste om en tilbagegang i omsætningen. Er en forretning en del af en større kæde eller en koncern, tages der udelukkende udgangspunkt i den enkelte forretning. Endelig skal de forholdsregler vurderes, som den forretningsdrivende har truffet eller kunne have truffet for at minimere tabet – fx muligheden for at søge offentlig støtte eller dækning via en driftsforsikring.

Denne dom kan have betydning for investorer i fast ejendom i Tyskland, hvis de oplever udeblevne eller lavere indtægter fra erhvervslejemål pga. corona. Som den øverste domstol har afgjort, kan det være lovligt pga. force majeure.

Er ovennævnte sagsforhold relevant for dig og har du brug for at vende sagen juridisk, er du velkommen til at kontakte advokaterne hos vores samarbejdspartner dtl köster Rechtsanwaltsges. mbH (mail: info@dtl-recht.de)