Ved begrænset afgiftspligt kan der ansøges om behandling som fuld afgiftspligtig. Dette er dog forbundet med den ulempe, at der skal betales afgift af erhvervelser fra hele verden, ikke blot fra Tyskland.
I en opsynsvækkende sag har den Europæiske Domstol nu erkendt, at der skal indrømmes det høje bundfradrag også ved begrænset afgiftspligt (Sabine Hünnebeck, C-479/14)!
Det kan dog ikke siges med sikkerhed, om Tyskland vil anvende dette. Kendelsen er baseret på, at der er en forskelsbehandling i loven hvad angår perioden, i hvilken erhvervelser fra den samme person skal regnes sammen. Domstolen mener, at det er for 20 år, hvorimod det er for 10 år for ubegrænset afgiftspligtige. Det er dog ikke korrekt, der gælder den samme 10 års frist for alle.
I hvert fald skulle alle danskere, som p.t. har arve- eller gaveafgiftssager kørende i Tyskland, udtrykkeligt gøre krav på høje fradrag. 
info@DanTaxLegal.dk