Salgsavancen fra salg af en privat fast udlejningsejendom i Tyskland er normalt skattefri efter udløbet af den såkaldte spekulationsfrist på 10 år. Dog har den tyske skattedomstol gjort en undtagelse. Det betyder, at salg efter udløbet af de 10 år også kan være skattepligtigt.
Dette gælder, hvis det ikke har været muligt at opnå overskud gennem udlejning og dette fra begyndelsen var planlagt. Det betyder, at den langfristede udlejning af fast ejendom ikke anses som formueforvaltning af fast ejendom, men derimod som erhvervsvirksomhed (såkaldt „gewerbliche Tätigkeit“). Sagen vedrørte et projekt, hvor der fra starten var planlagt salg af den faste ejendom efter udløbet af udlejningen (kan f.eks. også være efter 20 år). Ifølge planerne ville salget kun da være rentabelt, når denne salgsgevinst blev medregnet. Dommerne mente dog, at hele konstruktionen mere havde karakter af erhvervsvirksomhed og ikke af udlejning af fast ejendom. Dermed kan en privat salgsgevinst også være skattepligtig efter udløbet af 10-årsfristen, (sml. BFH, Urteil v. 28.9.2017, IV R 50/15, offentliggjort 13.12.2017).