I Tysklands hovedstad Berlin er der over 8.000 fredede ejendomme, derunder flere hundrede boligejendomme.
I Tyskland påbyder skattelovene, at alle bygninger skal afskrives på regnskabet. Det sker med 2 pct. årligt, hvis bygningen er fuldført før 31.12.1924 og med 2,5 pct., hvis den er fuldført efter 01.01.1925.
Afskrivningen begynder på ny, hver gang bygningen overdrages til en ny ejer. Derudover giver ”Denkmalschutz” (fredning) mulighed for høje særafskrivninger for fredede bygninger. Den investor, der køber og moderniserer en fredet ejendom i Tyskland, kan gøre gavn af forhøjet afskrivning af moderniseringsomkostningerne over 8 år på 9 pct. og yderligere 4 år med 7 pct. Det er vigtigt at holde tæt kontakt til fredningsmyndighederne, da de kræver streng overholdelse af reglerne. En af de vigtigste regler er, at den bygherre (selskab), der søger om ombygning af fredet ejendom, også er den, der gennemfører den efterfølgende. Hvis der sker et skifte i mellemtiden, falder tilladelsen til særafskrivning bort. Så det er vigtigt at bevare identiteten på den, der køber og den, der ansøger om særafskrivning. Det siger sig selv, at påbuddene fra fredningsmyndigheden skal overholdes nøje. Der må kun ske aftalte afvigelser fra det, der blev tilladt.
DanTaxLegal assisterer gerne, hvis du har en fredet bygning i Tyskland. info@DanTaxLegal.dk