Der er mulighed for nedsættelse af tysk grundskat, når ejendommen giver lavere indtægter eller tab. Ansøgning med begrundelse og dokumentation om de lavere indtægter skal være modtaget inden 31.03. hos den respektive tyske skatteforvaltning.
Grundskatten kan efter ansøgning nedsættes eller eftergives helt. Forudsætning: Ansøgning skal ske til skattevæsenet i Tyskland inden 31.03. i det følgende år med dokumentation for manglende lejeindtægter. Er huslejen faldet med mere end 50 pct. af årsager, som ejeren ikke er ansvarlig for, kan ”Grundsteuer” sænkes med 25 pct. Hvis huslejen er faldet med 100 pct., kan skatten eftergives med 50 pct. Hvis indtægterne for den faste ejendom er faldet med 100 pct., f.eks. pga. brand, så anerkender skattemyndighederne som regel dette, så grundskatten sænkes.
Men hvis indtægterne for udlejningsejendommen er faldet, fordi ejendommen står tom pga. ombygning, så kommer det an på, hvorfor der bygges om. Her skal man kunne begrunde overfor de tyske skattemyndigheder, at den udeblevne husleje ikke var selvforskyldt. F.eks. skal det begrundes og dokumenteres, at ejendommen skulle moderniseres for at sikre indtægterne for fremtiden.
DanTaxLegal assisterer gerne.