Avancen på privat salg af fast ejendom er normalt skattefri efter 10 år. Der findes dog undtagelser, som det er vigtigt at kende lidt mere til, når man er skattepligtig i Tyskland.

10 års-reglen gælder fra tidspunktet for salget/købet – dvs. fra den dato kontrakten bliver underskrevet hos den tyske notar. Det er altså uvigtigt, hvornår ejeren bliver registreret i tingbogen.

Det betyder også, at eventuelle offentlige tilladelser ikke spiller nogen rolle for beregningen af fristen. Hvis man f.eks. venter på en tilladelse fra bygge- eller fredningsmyndighederne, er tidspunktet for denne irrelevant for skattepligten. Datoen for underskriften hos notaren er afgørende.

Ligeledes er aftaler med mæglere uden relevans.

Undtagelsen herfra er ”parcelhusreglen”: Salg af dit eget hus/ejerlejlighed, som du selv har boet i indtil salget (eller under bestemte vilkår dine familiemedlemmer), er skattefrit – også inden udløbet af de 10 år. Forudsætningen er, at du (eller familien) har boet i huset/lejligheden i salgsåret og de to forudgående år.

OBS! Den, der er skattepligtig i Danmark, skal huske, at avancen kan være skattepligtig i Danmark – også efter 10 års-fristen. Spørg din danske revisor.