Fra 01.01.2018 skal rådgivning af erhvervsdrivende vedr. fast ejendom i Tyskland momses i Tyskland. Momsforholdene er uforandrede for rådgivning af private. Selvfølgelig kan erhvervsdrivende få momsen tilbage; er de momsregistreret i Tyskland, gælder det som indgående moms. Hvis de ikke er momsregistreret i Tyskland, sker det via EU-momsrefusionen i Danmark.
Når DanTaxLegal fremover udsteder fakturaer over rådgivning vedr. fast ejendom i Tyskland, skal det momses med 19 % tysk moms. Hidtil var rådgivningen uden tysk moms. Det gælder navnlig skatterådgivning vedr. finansiering, due diligence, kontrol af skatteklausul i salgs-/købekontrakter. Her gjaldt reverse charge-reglen for vores fakturering til danske erhvervsdrivende.
Hvis fakturaen samtidig indeholder flere ydelser – f.eks. anden rådgivning og også rådgivning om fast ejendom i Tyskland – så skal posterne på fakturaen splittes op i en ydelse med omvendt betalingspligt og i en ydelse med 19 % tysk moms.